Συνεργασίες

Τα νέα μας

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Learn Away Elaeon Lazaridi παρέχει στους μαθητές του προγράμματα για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης των ξένων γλωσσών σύμφωνα με τον Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (CEFR)