Συνεργασίες

Τα νέα μας

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Learn Away παρέχει στους μαθητές του προγράμματα για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης των ξένων γλωσσών σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (CEFR)