Τα μαθήματα όλων των επιπέδων συνοδεύονται από αυθεντικό και ρεαλιστικό υλικό στην ξένη γλώσσα (video,  online άρθρα / κείμενα, online εξάσκηση λεξιλογίου και γραμματικής). Σκοπός είναι όχι μόνο να προάγεται η διαπολιτισμική κουλτούρα αλλά και να έρχεται ο μαθητής σε επαφή με την ξένη γλώσσα με διάφορους τρόπους, κάνοντας έτσι τη διαδικασία εκμάθησης πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη αλλά ταυτόχρονα πιο συμβατή με τη σύγχρονη εποχή.

Υλικό Εμπλουτισμού
Υλικό Εμπλουτισμού
Υλικό Εμπλουτισμού
Υλικό Εμπλουτισμού