Τι είναι ο Ελαιώνας

Τι είναι ο Ελαιώνας;

Οι Ελαιώνες αποτελούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα παρακολούθησης μαθημάτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων των σπουδαστών από τον βρετανικό φορέα the αriston project.
Στους Ελαιώνες οι σπουδαστές καλλιεργούν και εφαρμόζουν στην πράξη όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας.

Ποιες είναι λοιπόν οι δεξιότητες αυτές;
Διεπιστημονικότητα, μεταβιβάσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, κριτική κατανόηση και σκέψη, νεωτερική και προσαρμοστική σκέψη, κοινωνική ευφυΐα, παιδεία στα νέα μέσα, σχεδιαστική νοοτροπία, διαχείριση γνωστικού φορτίου, υπολογιστική σκέψη, διαπολιτισμική επίγνωση και η εικονική συνεργασία.
Και όλα αυτά με όχημα την ξένη γλώσσα, ώστε να γίνεται αυτή αντικείμενο χρήσης σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης.

Γιατί να επιλέξω τα προγράμματα του Ελαιώνα;

Τα προγράμματα του Ελαιώνα είναι οικονομικότερα από τα συμβατικά προγράμματα. Ταυτόχρονα ο γονιός έχει τον πλήρη έλεγχο των επιδόσεων του παιδιού του, χωρίς να χρειάζεται να είναι συνεχώς στο πλάι του.
Το μάθημα πραγματοποιείται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, με τη χρήση της ξένης γλώσσας, καθιστώντας τον εκπαιδευόμενο ικανό ομιλητή της γλώσσας που διδάσκεται.
Παράλληλα με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
Ο καθηγητής βρίσκεται on line πάντα στη διάθεση του μαθητή και μπορεί να τον βοηθήσει σε όποια δυσκολία αντιμετωπίζει.
Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευόμενοι αποφοιτούν με ένα πλήρες portfolio και τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και να αντιμετωπίσουν μια συνέντευξη με επιτυχία.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης μέσα από τις εκδηλώσεις της the αriston project και η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση μιας επιχείρησης μέσα από πρακτικές όπως τα κέντρα κόστους που ακόμα και οι απόφοιτη ΜΒΑ αδυνατούν να σχετίσουν με τη ζωντανή αγορά εργασίας.

Ποια προγράμματα προσφέρονται;

Τα προγράμματα της the αriston project που εφαρμόζονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Learn Away είναι τα εξής:

 

Young Pioneers English-STEAM

Το πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας του Young Pioneers, που ακολουθεί τις πλέον πρωτοποριακές μεθόδους διαφοροποιημένης διδασκαλίας, πετυχαίνει όχι μόνο τη σωστή εκμάθηση και κατάκτηση της ξένης γλώσσας, αλλά και την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου Γ2 σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών που διαρκεί 4-5 χρόνια.

Παράλληλα, οι Young Pioneers έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν και με STEAM projects. Το ακρωνύμιο STEΑM – από τα αρχικά των λέξεων Science (Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Arts (Τέχνες) και Mathematics (Μαθηματικά)- ενσωματώνει τα παραπάνω αντικείμενα στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ο μαθητής ήδη από νεαρή ηλικία αξιοποιεί τη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Το πρόγραμμα καταργεί το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης και δίνει έμφαση στην ανακαλυπτική μέθοδο από τον μαθητή.

Οι μαθητές καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, μαθαίνουν να ερευνούν και να βρίσκουν λύσεις. Γνωρίζουν στην εφαρμογή του το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και κυρίως προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Κατά συνέπεια, έρχονται πιο κοντά στις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα και στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020», που θέτει τους κανόνες των εργασιακών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Homework

Καθημερινή μελέτη και προετοιμασία των μαθητών. Ολοκλήρωση των καθηκόντων και εμβάθυνση στην ύλη.

Συμμετοχή σε στιγμιότυπα και project που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της ομαδικότητας και της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές.

Η μελέτη πραγματοποιείται σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, ενώ στο τέλος της εβδομάδας τα παιδιά χτίζουν το δικό τους project το οποίο έχει άμεση σχέση με όσα έμαθαν στο σχολείο.