Συνεργασίες

Τα νέα μας

SuperStarters: Βιωματική Εκμάθηση Αγγλικών

Η πρώτη επαφή ενός παιδιού με

Read More
Find your Bliss to Find your Way

Find your Bliss to Find your Way

Πόσο πιθανό είναι δύο μότο δια

Read More

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Learn Away Elaeon Lazaridi παρέχει στους μαθητές του προγράμματα για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης των ξένων γλωσσών πάντα με την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (CEFR)!